Sunday, April 12, 2015

CARTA ORGANISASI FROG VLE ACSL


MARI KENALI FROG VLE....

Pengenalan

VLE-FROG adalah satu projek Transformasi sistem pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di bawahProjek 1BestariNet mulai tahun 2011. Di dalam projek ini, sekolah-sekolah dilengkapi dengan penyelesaian bersepadu 
mengenai urusan pentadbiran sekolah, kaedah maya pengajaran dan pembelajaran dan maklumat-maklumat terkini persekolahan murid-murid menerusi capaian Internet

Objektif  FROG VLE

a. Memperkenalkan VLE-FROG kepada guru dan murid serta komuniti sekolah,khususnya ibu bapa. 
b. Memotivasi dan memberi inspirasi kepada guru-guru tentang perlunya kaedah pengajaran baru.
c. Memberi kemahiran kepada guru-guru dan murid-murid cara menggunakan VLE-FROG dengan         berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran


Apakah itu FROG VLE?

VLE atau Virtual Learning Environment adalah satu kaedah penyelesaian bersepadu yang membolehkan pengajaran, pembelajaran,kolaborasi dan pengurusan pentadbiran yang boleh diakses di sekolah, atau di mana-mana sahaja melalui capaian Internet. Ia juga boleh dikatakan sebagai School Community Environment disebabkan ibu bapa boleh mengakses apa jua hal-hal berkaitan pendidikan di sekolah ini melalui laman web,VLE-URL - https://ABB1040.1Bestarinet.net. 
Dengan kata-kata lain,
The Frog Virtual Learning Environment (VLE) is a web-based learning system that replicates real-world learning by integrating virtual equivalents of conventional concepts of education. For example, teachers can assign lessons, tests, and marks virtually, while students can submit homework and view their marks through the VLE. Parents can view school news 
and important documents while school administrators can organise their school calendars and disseminate school notices via the Internet.